רב הקמפוס

תוכניות מילגה

רב הקמפוס מקיים מספר תוכניות לימוד בבית הכנסת, אשר עוסקות בהיבטים שונים של המסורת היהודית.

בתוכניות אלה תכנים מגוונים: תנ"ך, מחשבת ישראל, גמרא, הלכה, חסידות, פרשת שבוע ועוד.

המשתתפים בתוכניות אלה זכאים לקבל מילגה אם עמדו בתנאי הקבלה ובתנאי ההשתתפות לאורך שנת הפעילות.

לפרטים מדוייקים על כל אחת מהתוכניות, נא ראו בלשוניות: 'אורייתא', 'פרספקטיבה' ו'חברותא'.