רב הקמפוס

נקודות זכות אקדמיות - קורסים בימי שני

 

קורס: מיסטיקה בחסידות ומיסטיקה מחוצה לה (2 נק"ז)

סמסטר א, ימי שני, 16:15-17:45- (הקורס ניתן בשנות הלימודים האי-זוגיות: תשפ"א, תשפ"ג, תשפ"ה וכן הלאה).

החוויה העוצמתית של הדבקות וההתאחדות עם האל משנה את מבטו של המיסטיקאי על כל מרכיבי החיים. אחרי חוויה רוחנית כה עוצמתית, מה יהיה יחסו לגוף ולחומר? כיצד יתייחס לבני אדם 'רגילים' שלא הגיעו להתאחדות עם האל? מה יהיה יחסו למוסר ולחוקי המדינה שנועדו להסדיר את התנהלותם היומיומית של בני אדם אלה עם אלה? בקורס ניראה כיצד התייחסו בפילוסופיה היוונית ובמיסטיקה הנוצרית לשאלות אלה, ואיזה יחס קיבלו שאלות אלה במסורת היהדות בכלל ובתנועה החסידית בפרט.

קוד קורס "דרך הרוח" : 100.1588 או  116.2016  

 

קורס: אקזיסטנציאליזם יהודי בעת החדשה (2 נק"ז)

סמסטר ב, ימי שני, 16:15-17:45 - (הקורס ניתן בשנות הלימודים האי-זוגיות: תשפ"א, תשפ"ג, תשפ"ה וכן הלאה).

העת החדשה יצרה זעזוע חסר תקדים בשלושה מעגלים: תפיסת האדם את האל, את העולם ואת עצמו. הפילוסופיה הקיומית (אקזיסטנציאלית) מנסה לתת מחדש פשר לקיומו של האדם, לחייו, לאושרו ולעולם שסביבו. גם הוגים יהודים נענו לאתגר האקזיסטנציאלי, וזאת, כמובן מנקודת מבט דתית. בקורס נעסוק בהגותם של סרן קירקגור, ניטשה, מרטין בובר, ר' נחמן מברסלב, רבי שניאור זלמן מלאדי והרב סולוביצ'יק. דרך הגותם של הוגים אלה, ננסה להבין את החוויה הקיומית-הדתית בעת החדשה.

  קוד קורס "דרך הרוח" : 100.1746 או 116.2223 

 

קורס: משנה- מסכת אבות: היבטים היסטוריים, לשוניים ורעיוניים (2 נק"ז)

סמסטר א, ימי שני, 16:15-17:45 / (הקורס ניתן בשנות הלימודים הזוגיות: תש"פ, תשפ"ב, תשפ"ד וכן הלאה).

נדמה שהיצירה הפופולרית ביותר מתקופת חז"ל, היא מסכת אבות. אין בה הלכות, כפי שיש בשאר מסכתות המשנה, אלא: דברי חוכמה, עצות לחיים, הדרכות טובות בין אדם לחבירו ועוד ועוד. בקורס נעסוק בהיבטים היסטוריים וספרותיים של המסכת כמו גם בתכנים הערכיים והדתיים העולים ממנה.  

קוד הקורס ב"דרך הרוח" :   100.1652- קוד במחשבת ישראל : 116.2233.

 

קורס: משנה- סדר נשים: היבטים היסטוריים, רעיוניים והלכתיים (2 נק"ז)

סמסטר ב, ימי שני, 16:15-17:45 / (הקורס ניתן בשנות הלימודים הזוגיות: תש"פ, תשפ"ב, תשפ"ד וכן הלאה).

שבע מסכתות במשנה עוסקות בענייני הבית היהודי- אירוסין, חופה וקידושין, נישואין, זוגיות, הורות, גירושין וכד'. מסכתות אלה שייכות לחטיבה השלישית של המשנה, המכונה 'סדר נשים'. בקורס, נעסוק בנושאים אלה מנקודת המבט של חז"ל במשנה ובגמרא תוך קישור עניינים אלה למציאות המודרנית ולמעמד האשה בחברה העכשווית.

קוד הקורס ב"דרך הרוח" : 100.1653 - קוד במחשבת ישראל: 116.2904.