רב הקמפוס

פרשת שבוע

חומש בראשית:

            בראשית: למה מתחילים את התורה אחרי סוכות ולא בראש השנה? https://bit.ly/2JhCMCk

            נח: איך לצאת מחוזקים ממשברים https://bit.ly/2J6tbPU

            לך לך: אם ברית מחברת בין שני צדדים, למה אומרים לכרות ברית? https://bit.ly/2RSx3Xh

            חיי שרה: לפני שמשתמשים במשהו, מתחברים אליו https://bit.ly/2YpHlkl

            תולדות: סבתא שלי ז"ל וגניבת הברכות מעשו https://bit.ly/2XIgBhN

            ויצא: חלום יעקב- הגדרה חדשה למושג 'מקום' https://bit.ly/31XyfNI

            ויחי: למה מברכים את הבנים דווקא ע"י הזכרת אפרים ומנשה? https://bit.ly/2Ji5Qtf

           

חומש שמות:

          שמות: שכרן האמיתי של המילדות העבריות https://bit.ly/2JhCriW

            וארא: לפעמים דווקא ההתחלות קלות ואח"כ נהיה יותר קשה... https://bit.ly/2XQ4m2V

            בשלח: זו לא המשחה שנגמרה מהשפופרת, זה אתה שהתעייפת מללחוץ עליה... https://bit.ly/2KUN7r1

            יתרו: האם העיצה שלו למנות שופטים, היתה טובה או רעה? https://bit.ly/2NszTUw

            כי תשא: מה הקשר בין חטא העגל והכיור במקדש? https://bit.ly/2J41Hdu  

 

חומש ויקרא:

           למה האות א' שבויקרא, קטנה? https://bit.ly/2J7aVpz

           

חומש במדבר:

            שלח לך: חטא המרגלים- הכל עניין של פרשנות https://bit.ly/2XjDBEp

            קורח: חילוקי דעות ולא חילוקי לבבות https://bit.ly/2J5qLRo

           בלק: איך הפכה הקללה לברכה https://bit.ly/32PVOIE

         https://bit.ly/2SXsc7Hמסעי: התחנות השונות במסע חיינו

 

חומש דברים:

            עקב: ההליכה במדבר- אידיליה או סיוט? https://bit.ly/2xrTSI5

            שופטים: למה לפני המלחמה אומרים 'שמע ישראל'? https://bit.ly/2ROpJvW