רב הקמפוס

נקודות זכות אקדמיות קורסים בימי שלישי

קורס: המשבר המבשר- יחסו של הרב קוק לכפירה, למודרנה ולציונות (2 נק"ז)

סמסטר א, ימי שלישי, 14:15-15:45 (הקורס ניתן בשנות הלימודים הזוגיות: תש"פ, תשפ"ב, תשפ"ד וכן הלאה).

במאתים השנים האחרונות עברו על העם היהודי ארבעה תהליכים דרמאטיים: השכלה, חילון, מודרנה וציונות. כל אחד מהשינויים האלה היווה אתגר גדול עבור העם היהודי. בקורס זה נעסוק בגישתו הייחודית של הרב אברהם יצחק הכהן קוק לטלטלה העזה שעברה על העם היהודי בעת החדשה. נקרא בכתביו המרתקים, כמו גם בכמה מחקרים חשובים, וניראה שמה שבעיני רבים נחשב למשבר נורא, נתפס אצלו כמבשר עידן חדש וטוב יותר בהיסטוריה היהודית.

קוד הקורס ב"דרך הרוח" : 100.1465 - קוד הקורס במחשבת ישראל: 212.1326.

 

קורס: אמונה וכפירה בהגות החסידית (2 נק"ז)

סמסטר ב, ימי שלישי, 14:15-15:45 (הקורס ניתן בשנות הלימודים הזוגיות: תש"פ, תשפ"ב, תשפ"ד וכן הלאה).

העת החדשה הביאה לחילון ועזיבת הדת במימדים חסרי תקדים לעומת העת העתיקה וימי הביניים. התנועה החסידית צמחה במקביל לתהליכים אלה ועל כן נדרשה להתמודד עמם. מקובל לראות בחסידות ברסלב וחב"ד את שני הזרמים הגדולים והמפורסמים ביותר בתנועה החסידית. ההוגים הגדולים של שני הזרמים האלה, עסקו לא מעט בסוגיות האמונה והכפירה, ובקורס נעקוב אחרי דרכי ההתמודדות שלהם עם תופעות אלה. בקורס ייפגש הסטודנט עם טקסטים מרכזיים שנכתבו בחסידויות אלה, ויידרש לחשיבה יצירתית.

קוד הקורס ב"דרך הרוח" :100.1466 - קוד ברב תחומי: 212.1327

 

קורס: מעגל השנה היהודי- חגי הסתו והחורף (2 נק"ז)

סמסטר א, ימי שלישי, 14:15-15:45 (הקורס ניתן בשנות הלימודים האי-זוגיות: תשפ"א, תשפ"ג, תשפ"ה וכן הלאה).

לוח השנה העברי גדוש בחגים, מועדים וימי זיכרון. חלקם, בני אלפי שנים וחלקם חדשים ומודרניים. כל הימים המיוחדים האלה נושאים בתוכם תכנים עמוקים ומרתקים, מחכימים ומעשירים. בסמסטר הראשון, נלמד על חגי הסתו והחורף (ראש השנה, יום כיפור, סוכות, חנוכה, פורים ועוד). נעסוק במנהגים המיוחדים לכל חג ולעולם הרעיוני המלווה אותו.

קוד הקורס "דרך הרוח" : 100.1743 או 212.1329

  

קורס: מעגל השנה היהודי- חגי האביב והקיץ (2 נק"ז)

סמסטר ב, ימי שלישי, 14:15-15:45 (הקורס ניתן בשנות הלימודים האי-זוגיות: תשפ"א, תשפ"ג, תשפ"ה וכן הלאה).

לוח השנה העברי גדוש בחגים, מועדים וימי זיכרון. חלקם, בני אלפי שנים וחלקם חדשים ומודרניים. כל הימים המיוחדים האלה נושאים בתוכם תכנים עמוקים ומרתקים, מחכימים ומעשירים. בסמסטר השני, נלמד על חגי האביב והקיץ (פסח, יום השואה, יום העצמאות, ספירת העומר, חג השבועות, תעניות החורבן ועוד). נעסוק במנהגים המיוחדים לכל חג ולעולם הרעיוני המלווה אותו.

קוד הקורס "דרך הרוח": 100.1744 או 212.1330