קורס: מיסטיקה חסידית

  הקורס 'מיסטיקה חסידית ומיסטיקה כללית' יעסוק בחוויה המיסטית והשלכותיה על עולמו של המיסטיקאי. נערוך השוואה בין הגישה לנושאים אלה ביוון הקלאסית, אצל מיסטיקאים נוצרים ואצל רבנים וחסידים שעסקו במיסטיקה. שאלת השאלות, שהעסיקה חוקרים רבים של המיסטיקה, היתה: איזה יחס מפתח המיסטקאי לעולם, לחיים הפיסיים ולבני אדם אחרים, נוכח חוויתו העוצמתית את נוכחות האל האין סופי. האם לאחר האקסטזה המיסטית ולאחר שחווה בעוצמה את האל, עדיין יעניק המיסטיקאי ערך לחיים הפיסיים, למוסר, לערכים, לבני אדם אחרים, לשכל, לעזרה לזולת וכד'? או שמא, חוויה עוצמתית של האין סוף תביא את המיסטיקאי ליחס מבטל ומזלזל של העולם הפיסי והאנושי שסביבו?

  להלן הסילבוס של הקורס

  שם הקורס: מיסטיקה חסידית ומיסטיקה כללית.

  שם המרצה: הרב ד"ר יוסי שטמלר

  סוג הקורס: שיעור

  נושאי הקורס: מפורטים בטבלה שבהמשך.

  מטרות הקורס:

  1. הסטודנט יכיר את החוויה המיסטית והשלכותיה על מגוון תחומים בחיי המיסטיקאי: מוסר, סגפנות, עולם המעשה, פאסיביות ואקטיביות, ועוד.
  2. הסטודנט יעמוד על ההבדלים שבין החוויה המיסטית כפי שהיא עולה מכתבים מערביים (פילוסופים יוונים ומיסטיקאים נוצרים), ובין האופן בו היא מוצגת בכתבים יהודיים, בדגש על התנועה החסידית.
  3. הסטודנט יכיר אסכולות שונות בחקר החסידות ואת יחסם לחוויה המיסטית בתנועה זו.

  מבנה הקורס: 1. השיעורים יתבססו על קריאת טקסטים ראשוניים: פילוסופים יווניים, מיסטיקאים נוצרים ומייסדי התנועה החסידית.  

                     2. ניתוח הטקסטים הנ"ל תיעשה בעזרת ספרות מחקר שעוסקת בחוויה המיסטית בתנועה החסידית ובנצרות.

  חובות הסטודנט:

  1. קריאת מקורות כהכנה לדיון בכתה, ונוכחות פעילה בהרצאות (20%).
  2. מבחן מסכם (80%).

  מהלך הלימודים:

  מפגש נושא ביבליוגרפיה רלוונטית
  1-3

  מבוא: ההתנגשות בין המיסטיקה והעולם הראלי-

  במיסטיקה הכללית ובמיסטיקה החסידית.

  9, (כרך 2, פיידון) עמ' 16-21; 9, (כרך 2, אפולוגיה) עמ' 31-32; 1, פרק י ז-ח; 7, עמ' 43-44; 19, עמ' 95-87; 18, עמ' 6, 22, 46-7, 72, 114-115; 17, עמ' 47-56; 16, עמ' 220-221; 22, 8-23; 20, עמ' פו-פז, קיא, קטז-קכב; 21, עמ' 99.
  4-5 מיסטיקה וניהיליזם מוסרי/חברתי 15, עמ' 30-37; 27, עמ' 130, 246; 25, עמ' 10, 96-97; 29, עמ' 10-21; 11, עמ' 120, 128; 12, עמ' 65-67; 26, עמ' 199. 8, חלק ג, נא; 23, 121-139; 3, במדבר כ ע"א; שם, לג ע"ג; 2, פרק לב; 5, רפא ע"ג, רלא ע"ג, קסג ע"ג.
  6-7 מיסטיקה וסגפנות/אסקטסיזם 11, עמ' 179-180, 201-202, 204; 13, עמ' 86, 169; 14, עמ' 234; 7, עמ' 138-139, 171.
  8-10 מיסטיקה ושלילת המעשה הארצי 9, (כרך 2, אפולוגיה) עמ' 233; 9, (כרך 3, תיאיטיטוס) עמ' 120-123; 9, (כרך 2, פוליטאה) עמ' 425-429; 10, לוקס, י 38-42, אל הגלטיים, ג 10, אל הרומיים ד 15, אל הרומיים ז 7; 11, עמ' 158, 137; 3, דברים מג ע"א; 2, פרקים ד, ה, לד, לז, מד, מו, מז; 18, עמ' 14; 6, עמ' ג, כ, מג; 3, ד ע"ב, סג ע"ג, ויקרא מב ע"ב, במדבר לז ע"א; 4, פ ע"ב, נט ע"ב.
  11-13 חזרת המיסטיקאי לעולם הארצי 24, עמ' 280; 28, עמ' 327, 346; 15, עמ' 229,219; 7, 60-61, 162, 171-172; 14, עמ' 225, 228, 264; 196-221; 18 עמ' 153, 168-177; 20, עמ' קלג; 6, עמ' לד; 3, דברים סג ע"א, שה"ש לו ע"ב, ויקרא מ ע"ג; 5, פו ע"ד; 2, פרק נ; 8, חלק ג, נא.

   

  ביבליוגרפיה

  ספרות ראשונית

  1. אריסטו, אתיקה לניקומאכוס, תרגם מיוונית יוסף ג. ליבס, ירושלים תשל"ג
  2. שניאור זלמן הרב מלאדי, תניא, ניו יורק 1997
  3. הנ"ל, ליקוטי תורה, ניו יורק 1965
  4. הנ"ל, תורה אור, ניו יורק 1975
  5. הנ"ל, סדר תפילות מכל השנה, ניו יורק 1962
  6. צוואת הריב"ש [ליקוטים מדברי הבעש"ט והמגיד ממעזריטש], ירושלים תש"ח
  7. יוסף דב הלוי הרב סולובצ'יק, איש ההלכה גלוי ונסתר, ירושלים תשמ"ט
  8. מורה נבוכים לרמב"ם, תירגום מיכאל שוורץ, תל אביב תשס"ג
  9. כתבי אפלטון [חמשה כרכים], תרגם מיוונית יוסף ג. ליבס
  10. ספרי הברית החדשה, נעתקים מלשון יוון ללשון עברית על ידי פרנץ דעליטש, לונדון 1986
   1. The Cloud of Unknowing, edited by James Walsh, New York 1981
   2. John of the Cross, Ascent of Mount Carmel, Selected Writings, edited by Kieran Kavanaugh, New York 1987
   3. John of the Cross, The Dark Night, Selected Writings, edited by Kieran Kavanaugh, New York 1987
   4. John of the Cross, The Spiritual Canticle, Selected Writings, edited by Kieran Kavanaugh, New York 1987

  ספרות משנית

  1. וויליאם ג'ימס, החוויה הדתית לסוגיה, ירושלים תשי"ט
  2. אפרים אלימלך אורבך, חז"ל אמונות ודעות, ירושלים תשכ"ט
  3. אליאור, 'מקומו של האדם בעבודת ה' החב"דית', דעת 12(תשמ"ד), עמ' 56-47
  4. רבקה ש"ץ אופנהיימר, החסידות כמיסטיקה, ירושלים תשכ"ח
  5. יוסף וייס, 'חסידות של מיסטיקה וחסידות של אמונה', מנדל פייאקז' (עורך), מחקרים בחסידות ברסלב, ירושלים 1974, עמ' 95-87
  6. מרטין בובר, בפרדס החסידות, ירושלים תש"ה
  7. זאב גריס, ספר, סופר וסיפור בראשית החסידות, תל אביב תשנ"ב
  8. שמעון דובנוב, תולדות החסידות, תל אביב תש"ך
  9. משה חלמיש, "תורת הצדקה במשנת רבי שניאור זלמן מליאדי', דעת, 1 (תשל"ח), עמ' 139-121
  10. גרשם שלום, עוד דבר: פרקי מורשת ותחיה (ב), כינס וערך אברהם שפירא, תל אביב תש"ן
  1. William Ralph Inge, Christian Mysticism, New York 1960
  2. Evelyn Underhill, Mysticism, New York 1960
  3. Gershom Scholem, Major Trends in Jewish Mysticism, New York 1967
  © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

  Please publish modules in offcanvas position.