קורס: אקזיסטנציאליזם יהודי

  בעת החדשה נוצר זרם ייחודי בחשיבה הפילוסופית; הזרם האקזיסטציאליסטי. הוגים שנימנו על זרם זה הקדישו את עיוניהם לבדיקת חווית הקיום האנושי. הם הציבו את האדם במרכז עולמם ההגותי ועסקו בנושאים כגון: תכלית החיים, פחד, מוות, תקווה, חברות, סבל ועוד ועוד. תת זרם של האקזיסטנציאליזם מוכר בתור 'אקזיסטנציאליזם דתי' אשר במסגרתו עוסקים הוגים שונים בחוויה הדתית ובמקומו של אלוהים בחייו של האדם. הקורס 'אקזיסטנציאליזם יהודי בעת החדשה' יבחן את הגותם של יהודים, תוך השוואה להוגים לא יהודים, אשר עסקו בחוויה הדתית ובקיומו של האדם המאמין נוכח אלוהיו ונוכח חייו בעולם הזה.

  להלן הסילבוס של הקורס:

  שם הקורס: אקזיסטנציאליזם יהודי בעת החדשה.

  שם המרצה: הרב ד"ר יוסי שטמלר

  סוג הקורס: שיעור

  נושאי הקורס:

  1. היכרות עם השינויים הדרמאטיים שחלו בתפיסת האדם את עצמו, את עולמו ואת אלהיו, בעת החדשה לעומת ימי הביניים והעת העתיקה.
  2. עקרונות הפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית אשר צמחה כתגובה לרציונאליזם ולתפיסת העולם החדשה של העידן המודרני.
  3. סרן קירקגור- אבי האקזיסטנציאליזם הדתי: אמונה, כפירה, ערכים וחינוך.
  4. פרידריך ניטשה- אבי האקזיסטנציאליזם הכללי: מות אלוהים, העלאדם, החירות והערכים.
  5. ר' נחמן מברסלב- הכפירה המתגברת, דרכה של האמונה בעולם המתחדש, התנגדות לפילוסופיה ולהוכחות תאולוגיות למציאות האל.
  6. ר' שניאור זלמן מלאדי- מיגבלותיו של השכל הרציונאליסטי, השכל יוביל את האדם לכפירה, עוגן חדש לאמונה ולערכים, המאבק המתמיד על האמונה.
  7. הרב סולוביצ'יק- האדם המודרני והאמונה.

  מטרות הקורס:

  1. הסטודנט יכיר את המהפך הפילוסופי-קיומי העצום, שהתחולל במעבר בין ימי הביניים לעת החדשה.
  2. הסטודנט יכיר את מאפייניה של ההגות האקזיסטנציאלית שקמה כתגובה וכתוצאה למהפך הנ"ל.
  3. הסטודנט יכיר גישות של הוגים שונים לסוגית האמונה והכפירה בעולם המודרני על מאפייניו המיוחדים (קירקגור, ניטשה, ר' נחמן מברסלב, ר' שניאור זלמן מלאדי, הרב סולוביצ'יק).

  מבנה הקורס: הרצאה ותירגול בקריאת טקסטים.

  חובות הסטודנט:

  1. קריאת מקורות כהכנה לדיון בכתה, ונוכחות פעילה בהרצאות (20%).
  2. בחנים ומבחן מסכם (80%).

  מהלך הלימודים:

  מפגש נושא ביבליוגרפיה רלוונטית
  1-2

  "מה נשתנה"?

  מאפייני העת החדשה לעומת

  ימי הביניים והעת העתיקה

  4, עמ' 299-281; 6, עמ' 29-1; 9, 15-1; 14, עמ' 87-83; 16, עמ' 206-157.
  3 ההגות האקזיסטנציאליסטית 4, עמ' 299-281; 6, עמ' 29-1, 89-78; 10, עמ' 36-7, 271-265; 16, עמ' 206-157.
  4-5 סרן קירקגור 5, עמ' ז-כז; 6, עמ' 89-78; 9, 76-44; 10, 118-85; 13, עמ' 147-117, 225-216; 17, 183-198; 18, 417-393; 20, 73-65.
  6-7 פרידריך ניטשה 6, עמ' 89-78; 10, 38, 87, 106; 21, 448-437.

  8-10
  ר' נחמן מברסלב 7, עמ' 323-276; 8, עמ' 95-87; 9, 76-44; 11, 164-150; 14, 139-113; 18, 417-393; 65-52.
  11-12 ר' שניאור זלמן מלאדי 2, עמ' 56-47; 3, עמ' 285-263; 8, עמ' 95-87; 15, עמ' 99-15, 261-247; 21, 448-437.
  13-14 הרב סולוביצ'יק 1, עמ' 381-347; 9, 76-44; 12, עמ' 494-461.

   

  ביבליוגרפיה (קריאת חובה מסומנת בכוכבית)

  1. איש שלום, בנימין, "על מדע ושלימות הרוח- ביקורת המודרניות והפוסט-מודרניות: הרי"ד סולוביצ'יק וההגות הניאו-אורתודוקסית", אבי שגיא [עורך], אמונה בזמנים משתנים, תשנ"ז, עמ' 381-347.
  2. *אליאור, רחל, "מקומו של אדם בעבודת ה' החב"דית", דעת ח 12, תשמ"ד, עמ' 56-47.
  3. גוטליב, יעקב, "תאולוגיה מימונית חסידית", דעת, 66-64, תשס"ט, עמ' 285-263.
  4. גוטמן, יוליוס, "אכסיסטנציה ואידאה- הערות לביקורת הפילוסופיה האכסיסטנציאלית", בתוך: הנ"ל, דת ומדע, ירושלים תשט"ו, עמ' 299-281.
  5. 5.*גולומב, יעקב, "קירקגור: אביה הדתי של ההגות הקיומית", בתוך: סורן קירקגור, חיל ורעדה, איל לוין [תרגום], ירושלים תשנ"ז, עמ' ז-כז.
  6. גולומב, יעקב, מבוא לפילוסופיות הקיום- אקסיסטנציאליזם, תל אביב 1990, עמ' 29-1, 89-78.
  7. גרין, ארתור, בעל היסורים, ת"א 1980, עמ' 323-276.
  8. 8.*וייס, יוסף, "חסידות של מיסטיקה וחסידות של אמונה", מנדל פייאקז' [עורך], מחקרים בחסידות ברסלב, ירושלים 1974, עמ' 95-87.
  9. מאיר אפרים, פילוסופים קיומיים יהודים ברב-שיח, ירושלים 2004, עמ' 15-1, 76-44.
  10. סיגד, רן, אכסיסטנציאליזם- המשך ומפנה בתרבות המערב, ירושלים 1975, עמ' 36-7, 271-265, 118-85, 38, 87, 106.
  11. פייקאז', מנדל, "צדיק לבני העולם החדש?!", תרביץ נא תשמ"ב, עמ' 164-150.
  12. שגיא, אברהם, "הרב סולובייצ'יק: הגות יהודית לנוכח המודרנה", אברהם שגיא [עורך], אמונה בזמנים משתנים, ירושלים 1996, עמ' 494-461.
  13. שגיא, אברהם, קירקגור: דת ואקסיסטנציה, המסע של האני, ירושלים 1991, עמ' 147-117, 225-216.
  14. 14.*שוהם, גיורא ש., הגשר אל האין- גנוסיס, קבלה ואקזיסטנציאליזם, תרגם: דן דולברגר, תל אביב 1991, עמ' 87-83, 139-113.
  15. שטמלר, יוסף, שכל, פילוסופיה ואמונה בהגותו של רש"ז מלאדי, עבודה לשם קבלת תואר ד"ר, חיפה 2012, עמ' 99-15, 261-247.
  16. שמואלי, אפרים, אדם במצור- עיונים בספרות, באקסיסטנציאליזם ובפילוסופיה של פרשנות, תל אביב תשמ"א, עמ' 206-157.
  1. Heschel A. J., A Passion for Truth, Woodstock, Vt. 1973, .183-198
  2. 18.*Gellman Yehudaha (Jerome), "Hasidic Existentialism?", Yaakov Elman and Jeffrey Gurock (ed.), Hazon Nahum, New-York, 1997, 393-417.
  3. Green Arthur, Devotion and Commandment- The Faith of Abreham in the Hasidic Imagination, Cincinnati 1989, 52-65.
  4. *Louis Jacobs, "The Leap of Faith", faith, London 1968, 65-73.
  5. Nathan Rotenstreich, "Love and Leap", Kant Studien, Berlin New-York, 74, 1983, 437-448.
  © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

  Please publish modules in offcanvas position.