קורס: המשבר המבשר

  ניתן להבחין בארבעה שינויים דרמאטיים שעברו על העם היהודי בעת החדשה:

  א.     השכלה

  ב.     חילון/כפירה

  ג.      מודרנה

  ד.      ציונות

  כל אחד מהשינויים האלה יצר משבר אצל יהודים מסורתיים שומרי מצוות. בקורס זה נעסוק בגישתו הייחודית של הרב אברהם יצחק הכהן קוק לטלטלה העזה שעברה על העם היהודי בעת החדשה. נקרא בכתביו המרתקים, כמו גם בכמה מחקרים חשובים, וניראה שמה שבעיני רבים נחשב למשבר נורא, נתפס אצלו כמבשר עידן חדש וטוב יותר בהיסטוריה היהודית.

  להלן הסילבוס של הקורס:

  שם הקורס: המשבר המבשר- יחסו של הרב קוק לכפירה, למודרנה ולציונות.

  שם המרצה: הרב ד"ר יוסי שטמלר

  סוג הקורס: שיעור

  נושאי הקורס:

  1. הביוגרפיה של הרב קוק.
  2. האמונה ומשבר הדת בהגותו של הרב קוק.
  3. קודש וחול.
  4. גישתו של הרב קוק לחינוך ולהשכלה.
  5. יחסו של הרב קוק לתנועה הציונית וליישוב החדש.
  6. סובלנות בהגותו והנהגותיו של הרב קוק.

  מטרות הקורס:

  1. הכרת הביוגרפיה של הרב קוק.
  2. הכרת הסוגיות ההגותיות המרכזיות במחשבת הרב קוק.
  3. הכרת מנהיגותו של הרב קוק ודרכי התנהלותו ביחס לאוכלוסיות שונות בא"י המתחדשת.  

  מבנה הקורס: הרצאה ותירגול בקריאת טקסטים.

  חובות הסטודנט:

  1. קריאת מקורות כהכנה לדיון בכתה, ונוכחות פעילה בהרצאות (20%).
  2. בחנים ומבחן מסכם (80%).

  מהלך הלימודים:

  מפגש נושא ביבליוגרפיה רלוונטית
  1

  הרב קוק-

  קורות חייו, כתביו, והמחקרים אודותיו

  10, עמ' 19-13; 2, עמ' 26-17; 6, עמ' 360-353.; 12, קטעים נבחרים מכל הספר; 15, עמ' 147-111.
  2-4 אמונה, מודרנה ומשבר הדת

  מקור ראשוני: 'אדר היקר', 1906, בתוך: אברהם יצחק הכהן הרב קוק, אדר היקר ועקבי הצאן, ירושלים תשמ"ה, עמ' יג-סט.

  מקורות משניים: 2, עמ' 142-117; 7, עמ' 319-311; 10, עמ' 71-33; 13, עמ' 96-90; 14, עמ' 78-57.

  5-6 קודש וחול

  מקור ראשוני: אברהם יצחק הכהן הרב קוק, מוסר אביך, ירושלים תשל"א, עמ' לט-מ.

  מקורות משניים: 2, עמ' 193-171; 10, עמ' 130-109;

  7-8

  חינוך והשכלה

  מקור ראשוני: אברהם יצחק הכהן הרב קוק, אגרות הראי"ה ב, ירושלים תשכ"ב, עמ' עט-פ.

  מקורות משניים: 2, עמ' 37-26; 3, עמ' רלז-רס; 10, עמ' 230-189; 11, עמ' 398-365;

  9-11 התנועה הציונית והישוב החדש

  מקור ראשוני: 'מאמר הדור', 1906, בתוך: אברהם יצחק הכהן הרב קוק, אדר היקר ועקבי הצאן, ירושלים תשמ"ה, עמ' קט-קטז.

  מקורות משניים: 1, עמ' 30-11; 2, עמ' 37-26; 4, עמ' 314-295; 8, עמ' 152-131; 9, קטעים נבחרים מכל הספר; 10, עמ' 284-231;;

  12-13 סובלנות

  מקור ראשוני: 'על במותינו חללים', בתוך: אברהם יצחק הכהן הרב קוק, מאמרי הראי"ה, ירושלים תשד"מ, עמ' 93-89.

  מקורות משניים: 4, עמ' 314-295; 10, עמ' 371-323.

   

  ביבליוגרפיה (קריאת חובה מסומנת בכוכבית)

  הערה: בנוסף לספרות משנית (המפורטת להלן), ילמדו הסטודנטים גם חומרים מכתבי הרב קוק עצמו (אלה מפורטים בטבלה לעיל).

  1. אבינרי, יוסף, "הרב קוק זצ"ל ויחסיו עם הישוב הישן בתקופת "העליה השניה", שרגאי ב (תשמה) עמ' 30-11.
  2. *איש שלום, בנימין, הרב קוק- בין רציונליזם למיסטיקה, תל אביב 1990.
  3. בארי, יהושע, "הראי"ה קוק וח.נ. ביאליק", ספר זכרון לשמואל קלמן מירסקי (תשלא), עמ' רלז-רס.
  4. *ביטי, יהודה, "יחסיו של הראי"ה קוק עם אנשי העלייה השנייה: היבטים היסטוריים ורעיוניים", מים מדליו 16 (תשס"ה), עמ' 314-295.
  5. בן שלמה, יוסף, שירת החיים- פרקים במשנתו של הרב קוק, תל אביב תשמ"ט
  6. בן ששון, יונה, "משנות ההגות של הראי"ה קוק והרי"ד סולובייצ'יק- היסודות המתודולוגיים, עיון משווה", חיים חמיאל [עורך], באורו, ירושלים 1986.
  7. *ברטל, ישראל, "יהי רצון שלא תארע תקלה על ידי: נאומו של הרב אי"ה קוק: דברי פרשנות", תולדות האוניברסיטה העברית בירושלים (תשנ"ז), עמ' 319-311.
  8. גרין, רעות, "יחסו של הישוב הישן לרב קוק על-פי לוחות המודעות", ביכורי ארץ (תשסה), עמ' 152-131.
  9. הדני, יעקב, הרב קוק וההתישבות החילונית: מסעות ומגעים, ירושלים תש"מ.
  10. ירון, צבי, משנתו של הרב קוק, ירושלים תשל"ד.
  11. רוזנק, אבינועם, ההלכה הנבואית- הפילוסופיה של ההלכה במשנת הראי"ה קוק, ירושלים תשס"ז
  12. *רוזנק, אבינועם, הרב קוק, ירושלים 2006.
  1. * Saks, Jeffrey, "Rabbi Soloveitchik meets Rav Kook", Tradition 39,3 (2006) 90-96.
  2. Ish-Shalom, Benjamin, "Rabbi A.I. Kook as an authority figure for modern Orthodoxy", Engaging Modernity (1997) 57-78.
  3. Rozenak, Avinoam, "Hidden diaries and new discoveries : the life and thought of Rabbi A. I. Kook", Shofar 25,3 (2007) 111-147.


  © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

  Please publish modules in offcanvas position.